Gå till innehåll

Om oss

 

VISION

CrossFit Värmdös vision är att förbättra hälsa och förmåga med varierad och funktionell högintensitetsträning, CrossFit, som huvudsakliga metodiken samt genom att lägga stort fokus vid den personliga målsättningen och behoven.

Vad är CrossFit?

I CrossFit strävar vi efter att förbättra vår förmåga givet dom 10 aspekterna av fitness. Målsättning att samla på sig så mycket förmåga eller ”fitness” över sin livstid för positionera sig så långt man kan från ”sickness” man kan. Vi specialiseras oss inte på någon av dessa 10 aspekter utan tränar för att förbättra samtliga 10 för att på så sätt ha förmågan att klara de utmaningar eller aktiviteter vi ställs inför. För att förbättra dessa 10 och positionera oss så långt ifrån ”sickness” vi kan så tränar vi med konstant varierade funktionella rörelser i relativt hög intensitet.

En av dom vanligaste uppfattningarna av CrossFit är att man inte är tillräckligt vältränad för att börja med CrossFit och att rörelserna ser för svåra ut, men du behöver INTE vara vältränad för att börja med CrossFit. Träningen kan anpassas till alla nivåer och coacherna finns där för att hjälpa dig med det. Det är coachernas ansvar att se till att du lämnar passet lite bättre tränad, lite hälsosammare och med ett brett leende. För att säkerställa en hög kvalitet har vi ett medlemstak. Det är viktigt för att vi ska kunna se alla medlemmar och lära känna just dig, dina behov och dina målsättningar.

 

 

Vad händer när du blir medlem hos oss?

CV-4step

På CrossFit Värmdö lägger vi stor vikt vid att se dina individuella förutsättningar, behov och målsättning. Det är därför viktigt för oss att ha en process som ger oss möjlighet att lära känna just dig för att på bästa sätt kunna förbättra din hälsa och förmåga. Vi använder oss av en fyrstegprocess som inkluderar momenten, identifiera, planera implementera och utvärdera. Då vi har ett långsiktigt engagemang processen att förbättra din hälsa och förmåga är det viktigt för oss men en cyklisk process som möjliggör en kontinuerlig progression och förbättring.

Identifiera

De första två stegen i fyrstegsmodellen behandlas under något som vi kallar nosweat intro. Nosweat intro är ett kort samtal där vi sitter ner (utan att svettas) och pratar om dina mål och varför du valt att komma till oss. Nosweat intro är en viktig komponent i vår verksamhet då en metods lämplighet beror på syftet vilket betyder att vi måste lära känna just dig samt dina förutsättningar och behov för att kunna rekommendera rätt metod. Grunden för samtalet i ett Nosweat intro är följande frågeställningar,

  • vad vill du uppnå? /vad är dina mål?
  • vad hindrar dig från att uppnå dessa?

Givet att medlemmen vill så gör vi också en InBody-mätning. Det ger oss en hel del information om nuvarande status och är en del av att identifiera dina behov.

- InBody är en av marknadens mest precisa kroppsanalyser. Vid en mätning med InBody får vi ut viktiga mått som total muskelmassa, fett och vatten. Vi får även specificerat fördelningen av muskelmassa och fett på din kropp vilket gör att vi kan identifiera eventuella asymmetrier. Informationen är till stor hjälp i vårt arbete mot en balanserad och funktionell hälsa och förmåga. Utöver detta mäter den även visceralt fett vilket är ett viktigt mått för en hälsosam livstid och för att minska risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes.

Planera

När vi identifierat nuvarande hälsostatus, utmaningar och målsättning kan vi planera en metod för att nå den uppsatta målsättningen. Planen behandlar frågeställningar som, hur ofta borde jag träna? Finns det något du redan gör som du ska fortsätta med? Är det något i din vardag vi kan ändra?

Implementera

Nästa steg är att implementera den rekommenderade metoden som vi tillsammans kommit fram till. Vår huvudsakliga metodik på CrossFit Värmdö är varierad och funktionell högintensitetsträning då det är en form av träning som, av erfarenhet, ger resultat. CrossFit kan utövas tillsammans med andra i form av gruppklasser alternativt enskilt i form av PT-timmar. Vilken form som passar dig bäst är något vi tillsammans diskuterar fram under vårt samtal under Nosweat intro.

Vi tror på att lämplig träning variera i grad inte i typ. Alla behöver en varierad funktionell fysik och en förbättrad hälsa och förmåga oavsett om man elitatlet eller motionär. Däremot kan träningen behöva skalas upp eller ner beroende på den individuella förmågan och kapaciteten. MEN, alla kan köra CrossFit! Vi vill träna med en relativt hög intensitet, vilket är relativt din kapacitet.

Utvärdera

När det gått ca 3-4 månader sätter vi oss ner igen och tittar på hur långt vi har kommit. Vi kan även här göra mätningar med vår InBody för att få en mer komplett bild och utvärdering av perioden som gått. Under utvärderingssamtalet/målsättningssamtalet får vi möjlighet att korrigera vår plan och metod samt sätta upp nya mål för att fortsätta utvecklas. Samtalet kretsar kring frågeställningarna,

  • Hur långt har vi kommit givet vår målsättning?
  • Behöver vi justera något?
  • Uppfyllda/nya mål?
  • Vad hindrar dig från att uppnå dessa?